5 ziekenhuizen - 6010 patiënten - 6347 ingrepen - 15 357 wijsheidstanden


Resultaten

De resultaten werden gebundeld in een doctoraatsthesis: Third molar management: eruption, removal and associated risks